Vavčerji tudi za socialna podjetja

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) v Uradnem listu in na svoji spletni strani v petek 8.10.2021 dodatno objavil nov javni poziv za vavčer za dvig digitalnih kompetenc iz sredstev REACT EU.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Novost pri vavčerju za dvig digitalnih kompetenc pa je, da se na poziv lahko prijavijo tudi vsa socialna podjetja ne glede na pravno organizacijsko obliko, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti.

Skupno je do sedaj objavljenih že 12 javnih pozivov za vavčerje, katera lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja za različne poslovne storitve.

Več podrobnosti o vavčerjih je objavljenih na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Nazaj na vrh