Ugodnosti za člane

Več nas je, močnejši, bolj kreativni, pametni smo.

 

Naš glas se sliši dlje. Vsi za enega, eden za vse.

Postani Hood. Robin Hood v gozdu družbenih sprememb.

GLAVNE UGODNOSTI ZA ČLANE:

 1. Objava v bazi mentorjev (skupaj več kot 8000 ogledov)

 2. Objava v katalogu odgovornih podjetij #KUPUJEM ODGOVORNO

 3. Ugodnejše in celo brezplačne promocijske in marketinške storitve

http://socialnaekonomija.si/povabilo-za-nastop-na-sejmu-altermed/

Več informacij miro.mihec@socialnaekonomija.si, 041 710-277

 

KAJ ŠE PRIDOBITE KOT ČLAN ZDRUŽENJA?

 • zastopanje in predstavljanje socialnih podjetij na nacionalnem nivoju,
 • cenejša udeležba na različih sejmih (Altermed, Green)
 • partnersko sodelovanje na nacionalnih in mednarodnih projektih iz področja socialnega podjetništva in socialne ekonomije,
 • pravno svetovanje za socialna podjetja,
 • finančno-računovodsko svetovanje za socialna podjetja,
 • kadrovsko svetovanje za socialna podjetja,
 • organizacija in izvedba usposabljanj v sodelovanju z našimi člani (delavnice, seminarji,…) s področja socialne ekonomije in socialnega podjetništva,
 • organizacija različnih dogodkov  (delavnice, seminarji, okrogle mize, posveti, konference,..) s področja socialne ekonomije in socialnega podjetništva,
 • priprava in vodenje baze podatkov o registriranih socialnih podjetjih,
 • izdelava pravnih aktov za socialna podjetja,
 • aktivno sodelovanje pri oblikovanju ter razvijanju socialne ekonomije in socialnega podjetništva v Republiki Sloveniji,
 • predstavitev članov združenja v okviru kampanje #Kupujem odgovorno na www.socialnaekonomija.si, v medijih in na socialnih omrežjih,
 • aktivno promoviranje članov združenja in kampanje #Kupujem odgovorno
 • izdelava in urejanje vsebin za socialna omrežja,
 • grafično oblikovanje in izdelava tiskovin in propagandnih materialov,
 • izdelava tedenskega seznama aktualnih slovenskih in EU razpisov,
 • svetovanje pri pripravi dokumentacije za pridobivanje sredstev na nacionalnem nivoju,
 • svetovanje pri pripravi dokumentacije za pridobivanje EU sredstev,
 • svetovanje in pomoč pri izdelavi pisnih izdelkov (seminarska naloga, diplomska naloga, magistrska naloga, projektna naloga,…) s področja socialnega podjetništva,
 • povezovanje in mreženje socialnih podjetij z ostalimi podjetji in institucijami na lokalnem, regionalnem, nacionalnem ter mednarodnim okoljem,
 • sodelovanje s podpornim okoljem na področju socialnega podjetništva na nacionalnem in lokalnem okolju,
 • izdelava analiz iz področja socialnega podjetništva,
 • izdajanje publikacij s področja socialne ekonomije in socialnega podjetništva,
 • spremljanje in objavljanje novosti, dogodkov, informacij in publikacij s področja socialne ekonomije in socialnega podjetništva,
 • priprava in pošiljanje mesečnih e-novic s področja socialne ekonomije in socialnega podjetništva.

Nazaj na vrh